+ קטגוריית המאמרים

השוואה בין כלי מחקר מילות מפתח הנפוצים

 

באופן ספציפי, הניתוח מתייחס ל: נפח החיפושים החודשי, רמת התחרות של מילות המפתח, הערכות העלות לכל להלן ניתוח השוואתי בין הכלים שמטרתו לבדוק את מידת הדיוק ואת היקף המידע שמתקבל על ידי כל אחד מהכלים. קיימים מספר כלי מחקר מילות מפתח הנפוצים בתעשיית קידום האתרים (SEO).


לחיצה (CPC) והצעות לחיפוש, ועשינו זאת ביחס לכלי קידום אתרים נפוצים, ובהם:


• Planner Keyword Google
• Ahrefs
• SEMrush
• Pro Moz
• io.KeywordTool
• KWFinder
• LongTailPro
• SECockpit
• Sistrix
• Ubersuggestסיכום הממצאים העיקריים:


1. Ahrefs ו-SEMrush מניבים את מספר ההצעות הגדול ביותר למילות מפתח, ואחריהן tipkcoCES-ו Sistrix ,Ubersuggest. 2. מתכנן מילות המפתח של גוגל (Planner Keyword Google) מניב 9.67% פחות ממספר הצעות מילות המפתח בהשוואה לתוצר הממוצע לעומת כלי קידום אתרים 3. io.KeywordTool ו-Sistrix נוטים להניב הערכות גבוהות מהממוצע של נפח החיפושים החודשי. הערכות נפח החיפוש של Sistrix גבוהות ב-332% מהחציון, ממומנים גדולים אחרים. עם זאת, גם KWFinder וגם KWToolsמניבים מספר דומה של הצעות למילות מפתח לזה שמניב המתכנן של גוגל. 4. בניתוח נתוני נפח החיפוש עבור מונחי חיפוש נפוצים )הגדולים מ-10,000 חיפושים בחודש(, ל-Sistrix יש הערכות נפח חיפוש חודשיות גבוהות משמעותית לעומת מהחציון בעוד שהערכות נפח החיפוש של Pro Moz נמצאות 33% מתחת לחציון של כלל הכלים שנבדקו. בעוד ש-KeywordTool.oi מניב 47% מעל החציון. Moz ו-Ahrefs נוטים לכיוון הערכות נפח חיפוש מעט נמוכות יותר. נפחי החיפוש של Ahrefs נמוכים ב-37% 5. בכל כלי קידום האתרים שבדקנו היה מתאם שלילי משמעותי בין נפח החיפוש לבין אורך מילות המפתח. מתכנן מילות החיפוש של גוגל. 6. כלים מסויימים נוטים לביצועים טובים יותר מאחרים בכל הקשור להצעות למילות מפתח בתעשיות ספציפיות. כך לדוגמה, zoM ומתכנן מילות החיפוש של גוגל אמנם 7. מצאנו הבדלים גדולים בין הכלים מבחינת רמת הקושי של מילות המפתח. לפי הנתונים שמצאנו, מתברר שתוצאות רמת הקושי של מילות המפתח של hsurMES מניבים על פי רוב פחות הצעות מאשר hsurMES ו-Ahrefs, אך הם מניבים מספר גבוה יחסית של הצעות בנישה של אירוח אתרים ברשת (hosting web). 8. העלות החציונית לכל לחיצה, ביחס לכל המונחים שניתחנו, הייתה 1.86$. SECockpit (2.02$) ומתכנן מילות המפתח של גוגל ($14.2) דיווחו על עלות כוללת נמצאות 011% מעל החציון. הערכות מידת הקושי של מילות המפתח של tipkcoCES נמצאו 28% מתחת לחציון. 9. בהשוואה בין הערכות העלות לכל לחיצה שנמצאו במתכנן מילות החיפוש של גוגל לבין הכלים האחרים, נמצא של-SECockpit יש הערכות עלות לכל לחיצה גבוהה מהממצוע לכל לחיצה. SEMrush היא בעלת הערכות העלות לכל לחיצה הנמוכות ביותר. עלות לכל לחיצה הנמוכה מזו של מתכנן מילות החיפוש של גוגל. הגבוהות באופן משמעותי ביחס לאלו שנמצאו במתכנן מילות החיפוש של גוגל. ל-KWFinder, SEMrush-ו Ahrefs ,Sistrix ,io.KeywordTool ,Pro Tail Long יש


להלן מוצג פירוט הממצאים.


בכל הנוגע למספר הצעות מילות המפתח כלשעצמו, Ahrefs ו-SEMrush נוטים להציג ביצועים טובים יותר מאשר שאר כלי קידום האתרים. Ahrefs ו-SEMrush מניבים את מספר הצעות מילות המפתח הגבוה ביותר. KWFinder ומתכנן מילות החיפוש של גוגל מספקים את המספר הנמוך ביותר.להלן תרשים "נחיל הדבורים" שמשווה בין נפחי הצעות מילות המפתח לבין הממוצע של כל הכלים.לתחתית ניתן למצוא את io.KeywordTool, את מתכנן מילות המפתח של גוגל ואת KWFinder. ממצא עיקרי: Ubersuggest ,SEMrush ,Ahrefs ו-Sistrix ככל הנראה מציגות את הביצועים הטובים ביותר במונחים של תפוקת הצעות למילות מפתח. קרוב בעת קבלת ההחלטה באיזה כלי להשקיע.שעליהם הם היו מתקשים לחשוב בכוחות עצמם. כמובן שלא ניתן לשפוט את ערכו של כלי מחקר מילות מפתח רק על סמך מספר הרעיונות למילות מפתח שהוא שולף. עם זאת, זו תכונה חשובה שיש להביא בחשבון שעליהם הם היו מתקשים לחשוב בכוחות עצמם. במקום זאת, מטרתם היא למצוא את ביטויי הזנב הארוך (tail long) של אותה מילת מפתח. לעתים הם גם רוצים שהכלי יניב רעיונות צדדיים למילות מפתח קשורות, ובכן, במקרים רבים, כאשר אנשים מזינים מילת חיפוש בסיסית (seed) לכלי חיפוש כלשהו, הם אינם באמת מחפש נתונים עבור אותה מילת מפתח מדוייקת. מדוע הבאת אלפי רעיונות למילות מפתח יכולה להיות כה מועילה?


מתכנן מילות המפתח של גוגל מספק 67.9% פחות הצעות מילות המפתח בהשוואה לכלי קידום אתרים בתשלום עיקריים אחרים


אפילו כאשר משתמשים במתכנן מילות המפתח של גוגל אך ורק למטרות קידום אתרים, יש לו כמה יתרונות הפועלים לטובתו. למרות שמתכנן מילות המפתח של גוגל (GKP) מיועד עבור Google Ads, אנשי שיווק רבים משתמשים בו בקמפיינים לקידום אתרים.

יש לציין שנפחי החיפוש של מתכנן מילות המפתח של גוגל מוצגים כטווח אלא אם אתם מריצים קמפיין חיפוש פעיל ב-Google Ads. אך יש דבר חשוב יותר מהתמחור, והוא העובדה שהמידע מגיע ישירות מגוגל. פירוש הדבר הוא שהמידע שמגיע ממתכנן מילות המפתח של גוגל אמור להיות אמין לאין שיעור בהשוואה לכלים של צד שלישי. ראשית, הוא חינמי, וזאת בניגוד לרבים מכלי מילות המפתח בשוק.


  למעשה, מתכנן מילות המפתח של גוגל מניב 68% פחות ממספר הצעות מילות המפתח בהשוואה לכלים שבתשלום שבדקנו. לפי הניתוח שערכנו, מתכנן מילות המפתח של גוגל אפילו לא מתקרב למספר הצעות מילות המפתח של הכלים העיקריים שבתשלום. למרות מגרעות אלו, מתכנן מילות המפתח של גוגל הוא כלי מילות המפתח העיקרי עבור רבים מאנשי קידום האתרים. מהכלים בתשלום מספקים. מתכנן מילות המפתח של גוגל לוקה גם בהיעדר אפשרויות חשובות )כגון תוצאות רמת הקושי של מילות המפתח וניתוח עמודי תוצאות מנוע החיפוש (SERP)) שרביםטובים בהרבה ביחס למתכנן מילות המפתח של גוגל בכל הקשור לתפוקת הצעות למילות מפתח. ממצא עיקרי: למתכנן מילות המפתח של גוגל יש יתרון ככלי מחקר מילות מפתח למטרות קידום אתרים. עם זאת, רוב כלי קידום האתרים העיקריים מציגים ביצועים פחות מאשר אלו שמייצר Ahrefs, ו-8.38% פחות מאשר Ubersuggest. וכאשר ערכנו השוואה בין מתכנן מילות המפתח של גוגל לבין הכלים המובילים, מצאנו שמתכנן מילות המפתח של גוגל מניב 1.18% פחות מאשר SEMrush, 97%

אחד הממצאים המעניינים ביותר שמצאנו בניתוח זה הוא שלכלים שניתחנו היו הערכות נפח חיפוש חודשיות שונות מאוד. ל-Sistrix ול-KeywordTool.oi היו הערכות נפח חיפוש חודשיות גבוהות באופן יחסי. ההערכות של Moz ושל Ahrefsנוטות להיות בקצה התחתון. Ahrefs הן באופן כללי נמוכות יותר. io.KeywordTool ו-Sistrix נוטים להעריך את נפחי תוצאות החיפוש כגבוהים בהשוואה לרוב הכלים האחרים. מצד שני, הערכות נפחי החיפוש של Pro Moz ושלקחו למשל את מילת המפתח "ביטוח" (insurance). לפי io.KeywordTool, מילה זו מקבלת 863,000 חיפושים בכל חודש. ככלל, מצאנו טווח רחב של נפחי מילות מפתח עבור אותה מערכת מילות מפתח.לעומת זאת, אם תחפשו את אותה מילת המפתח ב-Ahrefs, תקבלו מספר שונה לחלוטין.איזה מהכלים צודק?


לדוגמה, גם Moz וגם Ahrefs משתמשות במידע מ-"Clickstream". אין אפשרות לקבוע על סמך המחקר שלנו, אך חשוב לציין שכל אחד מהכלים משתמש במקורות ושיטות מחקר שונים לצורך הערכת נפח החיפוש.מצד שני, SEMrush משתמש בשילוב בין מידע שמתקבל ממתכנן מילות המפתח של גוגל לבין תחזיות בינה מלאכותית )IA(. )במילים אחרות, מידע שנשלף מכלים של צד שלישי, שמעוצבים על פי התנהגות המשתמשים בפועל(.החלטנו לערוך השוואה נקודתית בין הערכות נפחי חיפוש עבור מילות מפתח בעלות נפח גבוה (מעל 01,000 חיפושים בחודש). להלן ממצאינו: המפתח של גוגל. בחיפוש עבור מילות מפתח בעלות נפח גבוה בלבד )מעל 01,000 חיפושים בחודש(, הערכות נפחי החיפוש של xirtsiS גבוהות בהרבה מאלו של מתכנן מילות

)37% מתחת לחציון) נמוכות ביחס לשאר הכלים. ההערכות של Sistrix )3332% מעל החציון( ושל looTdrowyeK.oi )74% מעל החציון( גבוהות באופן משמעותי. ממצא עיקרי: בין הערכות נפחי החיפוש של כלי קידום אתרים מרכזיים קיימים הבדלים גדולים. הערכות נפח החיפוש של Moz)33% מתחת לחציון( ושל sferhA

נוטה במקצת להערכת יתר, רצוי לזכור זאת במקרה שתחליטו על מילת מפתח. אותו הדבר נכון גם עבור כלי שמעריך נפחי חיפוש כנמוכים בהשוואה לאחרים. למרות שאיננו יכולים להכתיר כלי כלשהו כ"המדוייק ביותר", חשוב לראות לאיזה כיוון נוטה כל אחד מהם לסטות, אם למעלה או למטה. אם הכלי שבו אתם משתמשים מידע זה חשוב עד כדי כך שקמפיינים לקידום אתרים לעתים קרובות מתבססים אך ורק על הערכות נפח החיפושים של מילת המפתח. כך או כך, נפח החיפוש הוא מידע בעל חשיבות עליונה. במובנים רבים, מספרי נפח החיפוש הם המידע בעל הערך הרב ביותר שכלי מילות מפתח אמור לספק. למעשה,

לשתי הגישות יש יתרונות וחסרונות. כך שאין דרך "נכונה" להעריך נפח חיפושים.משמעותי בהשוואה לזו של מתכנן מילות המפתח של גוגל. ממצא עיקרי: כאשר מתבוננים באופן נקודתי במילות מפתח בעלות נפח גבוה (מעל 01,000 חיפושים בחודש), הערכת נפח החיפוש החודשי של xirtsiS גבוהה באופן זה מסוג הדברים שיכולים להכריע את גורלו של קמפיין קידום אתרים.
לעומת זאת, אם אותו כלי מחקר מפריז בנפח החיפוש של מילת מפתח שמקבלת 001 אלף חיפושים בחודש ב-25%, זוהי סטייה של 52 אלף חיפושים. בחודש בלבד. במונחים אבסולוטיים, זה לא משמעותי במיוחד.
לדוגמה, הבה נניח שכלי כלשהו מעריך שמילת מפתח מקבלת 001 חיפושים בחודש. אם כלי מחקר מפריז בנפח החיפוש ב-25%, הרי שמדובר בסטייה של 52 חיפושים האתרים.
מדוע להתבונן באופן נקודתי במונחים נפוצים? מפני שלהבדלים בין נפחי החיפוש של מונחים בעלי נפח גבוה יש את ההשפעה הריאלית הגדולה ביותר על תחום קידום


קיים מתאם שלילי בין אורך מילת המפתח לבין נפח החיפוש


אחד הממצאים העקביים ביותר היה שביחס לכל הכלים שכללנו בבדיקה, התקיים מתאם שלילי בין אורך מילת המפתח לבין נפח החיפושים החודשי.מילות מפתח בעלות "זנב ארוך" ידועות בכך שהן ארוכות יותר ומקבלות פחות חיפושים מאשר "מונחי ראש". זה לא אמור להפתיע את העוסקים בקידום אתרים.
לדוגמה, במתכנן מילות המפתח של גוגל, מילת מפתח בת 02 מילים מביאה לירידה ממוצעת של 1775,1 חיפושים בחודש בהשוואה למונח חיפוש בן 01 מילים בלבד.מפתח ב-5,177 חיפושים בחודש. ממצא עיקרי: קיים מתאם שלילי בין אורך מילת המפתח לבין נפח החיפושים החודשי הממוצע. המעבר מ-10 תווים ל-20 מפחית את נפח החיפוש הממוצע של מילת ואולם, היה מעניין להבחין בכך שאותה מערכת חיסים שלילית בין אורך מילת המפתח לבין נפח החיפוש נשמרה בכל הכלים שאותם בדקנו.


כלים שונים מציגים ביצועים טובים יותר בתעשיות ספציפיות


אולי הממצא הראוי ביותר לציון שמצאנו בכל הניתוח שערכנו הוא שבכל הקשור לייצור הצעות למילות מפתח, כלים שונים מציגים ביצועים טובים יותר בתעשיות שונות.


  בפרט, Ahrefsו-SEMrush מציגים ביצועים טובים יותר מיתר הכלים שבדקנו בקטגוריות הבאות: כלי בית, משפטים, רכב, אנרגיה סולארית, נסיעות וחתונות.

באופן גבוה מהממוצע, בעוד שאחרים שוגים לכיוון השלילי של המעטה ברמת הקושי שבדירוג מונח מסויים. יחד עם זאת, כפי שמצאנו בניתוח שערכנו, מידת הקושי של מילת מפתח רחוקה מלהיות מדד עקבי. כלים מסויימים נוטים להעריך את מידת הקושי של מילות מפתח )niamoD ytirohtuA( אינה מרשימה. מידת הקושי של מילת המפתח משמשת כדי לקבוע האם להתמקד במילת מפתח מסויימת או לא. הדבר נכון במיוחד עבור אתרים חדשים יותר שמידת הסמכות שלהם הערכת מידת הקושי של מילת מפתח )הידועה גם כ"תחרות בין מילות מפתח"( היא מרכיב קריטי בתהליך המחקר על מילת מפתח. הגבוהות ביותר מבחינת רמת הקושי של מילות המפתח ל-SECockpit ול-Ahrefs יש תוצאות נמוכות יחסית מבחינת מידת הקושי של מילות המפתח. ל-KeywordTool.oi ול-SEMrush יש את התוצאות הממוצעות

הם תחרותיים יחסית בתחום אירוח האתרים ברשת. tseggusrebU מתפקד היטב יחסית בנישות כגון שיווק, נסיעות ותזונה. zoM ומתכנן מילות המפתח של גוגל אמנם משתרכים הרבה מאחורי SEMrush ו-Ahrefs, אך ממצא עיקרי: כלי מילות מפתח מסויימים מציגים ביצועים טובים יותר מאחרים בתעשיות ספציפיות. Ahrefs נוטה להיות חזק יותר בתחומי הנסיעות ואירוח אתרים. גוגל מספקים תחרות מסויימת לכלים הללו בנישה המסויימת הזו.

בעוד ש-Ahrefs ו-SEMrush מפיקים את מספר ההצעות הכולל הגבוה ביותר, הרי שאם האתר שלכם עוסק באירוח אתרים ברשת, zoM ומתכנן מילות המפתח של להשתמש בכלי המתאים ביותר עבור התעשייה שלכם.

ההשלכה הפוטנציאלית האפשרית של ממצא זה היא שבמקום לבחור כלי מחקר רק על סמך היכולת העקרונית שלו ליצור מילות מפתח, ייתכן שיהיה הגיוני יותר מעניין לראות שהכלי החינמי tseggusrebU הפיק מספר בר השוואה של מילות מפתח לאלו שהפיקו SEMrush ו-Ahrefs בנושאי שיווק, נסיעות ותזונה. משמעותי בתעשיות אחרות.

מצד שני, מתכנן מילות המפתח של גוגל ו-Moz היו ברי השוואה לשאר הכלים בקטגוריות כגון אירוח אתרים ברשת. עם זאת, הם הניבו מספר הצעות קטן יותר באופן Ahrefs נראה חזק במיוחד בכל הנוגע ליצירת רעיונות למילות מפתח בנושאי נסיעות ואירוח אתרים ברשת.ולהלן תמונה מלאה יותר של חלוקת רמות הקושי של מילות המפתח.ב-SEMrush, הציון שקיבל מונח זה על רמת הקושי של מילת המפתח היה 77.61 לדוגמה, קחו את מילת המפתח "רקע לפאנל סולארי" (background panel solar).לעומת זאת, אותה מילת מפתח קיבלה ציון של 8.60 ב-SECockpitדפוס חלוקת רמת הקושי של מילות המפתח נשאר באופן עקרוני זהה בין סוגים שונים של נפח למילת מפתח. החלטנו גם לנתח את המדד הזה לפי קטגוריות שונות של נפח החיפוש של מילות המפתח (נפח חיפוש נמוך, בינוני, וגבוה). LongtailPro ,Moz ,Sistrix ו-KWfinder נוטים לחלוקה דומה של רמות הקושי של מילות המפתח. ב-Ahrefs וב-SECockpit.

בסך הכל, SEMrush ו-KeywordTool.oi מדווחות על הציונים החציוניים הגבוהים ביותר מבחינת רמת הקושי של מילות המפתח. ציוני רמת הקושי נמוכים באופן ניכר אותה מילת מפתח, ציוני רמת קושי שונים בתכלית.מצאנו הבדלים קלים בהערכות העלות לכל לחיצה בכלי קידום האתרים השונים שחקרנו. מתכנן מילות הפמתח של גוגל ו-SECockpit מדווחים על הערכות עלות לכל לחיצה הגבוהות מעט מהממוצע. הערכותיו של hsurMES נמוכות במעט מהממוצע. KeywordTool.oi.

מפתח הנמוכים משמעותית ביחס לכלים האחרים שניתחנו. בצד השני של הקשת, הערכות מספרי רמת הקושי של מילות מפתח גבוהות יותר הן ב-SEMrush והן ב- ממצא עיקרי: ציוני רמת הקושי של מילת המפתח משתנים באופן נרחב בין כלי קידום אתרים שונים. sferhA ו-SECockpit נוטים לדווח על ציונים לרמת קושי של מילות)שנוטה להמעיט בהערכות העלות לכל לחיצה(, תגלו שהן אינן שונות עד כדי כך. לדוגמה, אם תתבוננו בהערכות העלות לכל לחיצה של מונח בכלי שנוטה להפריז בה (SECockpit ) ותשוו אותה להערכות העלות לכל לחיצה ב-SEMrush לחיצה שאינם עולים על 0.50$.

עם זאת, עלי לציין את העובדה שהערכות העלות לכל לחיצה בין כלי קידום אתרים הן על פי רוב דומות. עבור בערך 11% ממילות המפתח יש הבדלים בין העלות לכל )שימו לב ש-Moz לא מספק מידע כלשהו על העלות לכל לחיצה, כך שהוא לא נכלל בניתוח זה(. בפרט, הערכות העלות לכל לחיצה של SECockpit נמצאות 62% מעל החציון. בצד השני של הקשת, ההערכות של SEMrush הן 02% מתחת לחציון.הכלים תוך שימוש במתכנן מילות המפתח של גוגל כ"תקן הזהב" שלנו. בהתחשב בכך שמתכנן מילות המפתח של גוגל הוא המקור הישיר ביותר לנתונים ממשיים על עלויות לכל לחיצה, החלטנו להשוות את ערכי העלות לכל לחיצה בין KeywordTool.oi הן נמוכות משמעותית מאלו שנמצאו במתכנן מילות המפתח של גוגל. כאשר משווים את ההבדלים בעלות לכל לחיצה שלו לאלו של מתכנן מילות המפתח ש לגוגל, SECockpit נשאר גבוה יחסית. העלויות לכל לחיצה של SEMrush ושל להיות נמוכות, 02% מתחת לחציון.

ב-62% מהחציון. מתכנן מילות המפתח של גוגל אף הוא נוטה להערכות עלות לכל לחיצה הגבוהות ב-23% מהחציון. הערכות העלות לכל לחיצה של SEMrush נוטות ממצא עיקרי: למרות שההבדלים קטנים יחסית, הערכות העלות לכל לחיצה אכן משתנות בין כלים שונים. הערכות העלות לכל לחיצה שנמצאו ב-SECockpit גבוהות שאותן אתם מתכננים לדרג, אותם ההפרשים בין העלות לכל לחיצה אכן מצטברות.

אפילו הפרשים דקים יכולים להשפיע על החזר ההשקעה המשוער כתוצאה מהדירוג של מילת מפתח מסויימת. ואם תחילו הפרשים קלים על עשרות מילות מפתח הפמתח של גוגל) והמונח "retsiger niamod eman elgoog" )49.61$ ב-KeywordTool.oi וב-KWfinder, 5.084$ ב-SECockpit(. אלא שקיימים מצבים שבהם ישנם הבדלים קיצוניים בין הערכות לכל לחיצה. לדוגמה, המונח "asf erots nopuoc" )01.1$ ב-Ahrefs, 547.464$ במתכנן מילותלאלו שעליהם דיווח מתכנן מילות המפתח של גוגל. רוב הכלים בניתוח שערכנו דיווחו על עלויות לכל לחיצה שהיו נמוכות מאלו שנמצאו במתכנן מילות המפתח של גוגל. ממצא עיקרי: בשימוש במתכנן מילות המפתח של גוגל כ"תקן הזהב" עבור נתוני עלויות לכל לחיצה, מצאנו שהמספרים של SECockpitגבוהים משמעותית בהשוואה LongTailPro, KeywordTool.oi, Ahrefs ו-SEMrush אף הם היו באופן עקבי בעלי עלות לכל לחיצה נמוכה יותר בהשוואה למתכנן מילות המפתח של גוגל. מצאנו של-SECockpit תמיד יש עלויות לכל לחיצה גבוהות יותר (במעט) מאשר למתכנן מילות המפתח של גוגל, ללא תלות בקטגוריית נפח החיפוש. KWFinder,


ההפרשים הגדולים ביותר בביצוע הכולל הם:


• io.KeywordTool: נפחי חיפוש גבוהים משמעותית (47%) וציוני רמת קושי גבוהים משמעותית (%5.78).
• SEMrush: ציוני רמת קושי גבוהים יחסית (110.3%).
• Sistrix: נפחי חיפוש גבוהים משמעותית (233%).
• Ahrefs: ציוני רמת קושי נמוכים משמעותית (60%) ( ונפח חיפוש שאף הוא נמוך יחסית (37%).
• SECockpit: ציוני רמת קושי נמוכים משמעותית (82%) ועלויות לכל לחיצה מעט גבוהות יותר (26.4%)


הערה: אין מידע זמין על ציוני רמת הקושי של מילות המפתח עבור מתכנן מילות המפתח של גוגל, ועל נתוני העלות לכל לחיצה עבור Pro Moz.
צרו קשר
משכית 22, הרצליה פיתוח
09-9514276